ŠTANDARDNÉ POŽIARNE SKLO

PYROBATYS FIRE RESISTANT GLASS je ploché vrstvené sklo s požiarnou odolnosťou, ktoré je produkované na špeciálnej výrobnej linke systémom tzv. sendvičovania.
Požiarne sklo sa štandardne skladá z niekoľkých vrstiev float skla o hrúbke 4 mm a medzivrstiev tvorených čírou požiarne aktívnou substanciou.
Počet jednotlivých vrstiev je závislý od požiadaviek kladených na daný typ produktu, hlavne od požiadavky požiarna odolnosť. Sklo je vyrábané v základnom polotovarovom formáte a následne je rezané na špeciálnom zariadení na požadovaný presný rozmer.
Výhodou skla je možnosť jeho opracovania, teda hlavne rezania na rozmer, ale aj brúsenia hrán, vŕtania a obdobných technologických opracovaní, čo zvyšuje jeho rozsah aplikácie. Požiarne sklo je určené pre zabudovanie do všetkých typov požiarne deliacich konštrukcií a to prioritne v budovách, ale aj v konštrukciách zabudovaných v lodiach.
Štandardnou aplikáciou skla je zapracovanie do požiarnych dverí, interiérových stien a priečok s požiarnou odolnosťou.
Požiarna odolnosť skla je dosahovaná postupnou aktiváciou jednotlivých medzivrstiev skla vplyvom tepla pri požiari, pričom sklo sa znepriehľadní a následne vytvorí bezpečnú ochranu pred požiarom v zmysle požiadaviek predmetných noriem a predpisov.
 
V prípade požiadavky na požiarne sklo PYROBATYS FIRE RESISTANT GLASS kontaktujte nás mailom na adrese - sales@pyrobatys.sk