BATIZOVCE

PYROBATYS SK, s.r.o.

Osloboditeľov 679, Batizovce, Slovenská republika
tel.: 
fax: +421/2/33 204 834
e-mail: pyrobatys@pyrobatys.sk

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Ján Hudran Ing. Radoslav Javorský Vladimír Kuchcík
riaditeľ a konateľ spoločnosti
jan.hudran@pyrobatys.sk
 
zástupca riaditeľa spoločnosti
radoslav.javorsky@pyrobatys.sk
Mobil:+421 905 917 232
prokurista spoločnosti
vladimir.kuchcik@pyrobatys.sk
Mobil:+421 944 710 677

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Daniela Rakytová  
účtovníčka
daniela.rakytova@pyrobatys.sk
Mobil: +421905926538
 

 

ODDELENIE PREDAJA

Ing. Radoslav Javorský  
radoslav.javorsky@pyrobatys.sk
Mobil:+421 905 917 232
 

 

ODDELENIE MONTÁŽE A SERVISU

Neobsadené  
kontaktujte vedenie spoločnosti