POLOTOVARY / SKLENENÉ PANELY

.Dverný panel typu NAG-PG je polotovar pre výrobu špeciálnych oceľových dverí typu NAG. Konštrukcia panelu je samonosná so symetrickým zasklením.
Samonosnosť dverného panelu umožňuje samotné špeciálne sklo s požiarnou odolnosťou vyvinuté a vyrábané spoločnosťou PYROBATYS SK, s.r.o.
Dverný panel je jedinečný doteraz nepoužitým riešením konštrukcie spočívajúcim v symetrickosti dverného krídla vo väzbe na nový spôsob uchytenia skla, kde sklo v dvernom paneli  nie je uchytené štandardným spôsobom za pomoci profilu a zasklievacej lišty, ale obojstranne priamo pomocou kovového plášťa panelu s využitím konštrukčného lepeného spoja. Tento spôsob riešenia zabezpečí symetrickosť rámu pri dosiahnutí minimálneho odskoku medzi čelnou plochou rámu a sklom.
Konštrukcia panelu využíva revolučné riešenie sendvičovej konštrukcie za pomoci nových druhov materiálov. Celkovo dverné krídlo vyrobené z panelov typového radu NAG-PG pôsobí subtílne, pohľadová šírka rámu je minimálna a  hrúbka krídla začína už od 40 mm.
 
Produkt je prioritne určený výrobcom požiarnych uzáverov, hlavne oceľových požiarnych dverí. V prípade, že Vás náš nový produkt zaujal, kontaktujte nás prosím mailom na adrese - sales@pyrobatys.sk