HISTÓRIA

História vývoja a výroby požiarnych uzáverov v podniku v Batizovciach má už 50 - ročnú tradíciu. Datuje sa od roku 1970, kedy sa začalo s výrobou požiarnych hmôt a o dva roky neskôr s výrobou oceľových požiarnych uzáverov.
Na uvedenú tradíciu nadviazala firma PYROBATYS SK, s.r.o., ktorá vznikla v roku 1996. Spoločnosť začala od roku 2010  produkovať vo vlastných výrobných kapacitách požiarne dvere, a uvedeným krokom postupne stabilizovala svoju pozíciu na trhu. Firma postupne rozširovala sortiment výrobkov a výrobnú základňu.  
Dnes je firma PYROBATYS SK, s.r.o. schopná uspokojiť prakticky všetky materiálové a odolnostné požiadavky, kladené na požiarne konštrukcie. V povedomí širokého spektra zákazníkov je symbolom komplexnosti výrobného sortimentu a ponúkaných služieb.