REKLAMÁCIE

Tel.: +421/52/712 99 11
Fax: +421/52/775 57 19

 
ako postupovať:
 
- uviesť výrobné číslo (uvedené na výrobnom štítku)
- stručný popis závady
- uviesť kontaktnú osobu (zodpovedný pracovník, poverený podpísať Protokol o odstránení závad a zároveň je fyzicky priamo v budove,  kde užívateľ reklamuje)
- odporúčame vždy písomnú formu kvôli urýchleniu vašej reklamácie
 
FORMULÁR si môžete stiahnuť TU