OBCHODNÉ ZASTÚPENIE BRATISLAVA

PYROBATYS Bratislava, s.r.o.

Čajakova 21, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421/2/52 44 20 69, 52 45 00 68
fax: +421/2/52 62 58 32, 52 44 20 69
e-mail: bratislava@pyrobatys.sk

IČO:44838247
IČ DPH: SK2022847321
Registrácia v OR OS BA 1, odd. Sro, vložka 59124/B.

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Mgr. Marian Oršula Ing. Mario Hanusek
marian.orsula@pyrobatys.sk
Mobil: +421905403174
mario.hanusek@pyrobatys.sk

 

OBCHODNÉ ODDELENIE

Ing Andrea Buráková Karol Bucsek
andrea.burakova@pyrobatys.sk karol.bucsek@pyrobatys.sk
Mobil: +421905926537 Mobil: +421908789772

 

Branko Formánek Danica Dřimalová
branislav.formanek@pyrobatys.sk danica.drimalova@pyrobatys.sk
Mobil: +421905780564 Mobil: +421905403806