OBCHODNÉ ZASTÚPENIE BRATISLAVA

PYROBATYS Bratislava, s.r.o.

Čajakova 21, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421/2/52 44 20 69, 52 45 11 82
e-mail: bratislava@pyrobatys.sk

IČO:44838247
IČ DPH: SK2022847321
Registrácia v OR OS BA 1, odd. Sro, vložka 59124/B.

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Mgr. Marian Oršula
marian.orsula@pyrobatys.sk
Mobil: +421905403174
Ing. Mario Hanusek
mario.hanusek@pyrobatys.sk

 

OBCHODNÉ ODDELENIE

Ing Andrea Buráková andrea.burakova@pyrobatys.sk
Mobil: +421905926537
 
Branko Formánek branislav.formanek@pyrobatys.sk
Mobil: +421905780564