OCEĽ

Oceľové požiarne uzávery sú zhotovované v rôznych konštrukčných prevedeniach s požiarnou odolnosťou 15 až 120 min. Plné dvere bez zasklenia alebo s čiastočným zasklením sa uplatnia hlavne v priemyselných objektoch. Celozasklené konštrukcie spĺňajú vysoké nároky na dizajnové prevedenie a kvalitnú povrchovú úpravu, predovšetkým atraktívne opláštenie nerezovými plechmi. Pre svoj reprezentatívny vzhľad umožňujú neobmedzené použitie aj v modernej architektúre bytovej a občianskej výstavby.I